طراحی سایت

  ویژگیهای یک سایت خوب چیست؟

طراحی کاربرمحور

یک سایت باید رضایت کاربر خود تاحدود زیادی جلب کند و کاربر ازمان ورود به سایت حس خوبی داشته باششد.

محتوای جذاب

محتوای اساس جذب مشتری به سایت شماست.تمام سعی مدیران سایت این است که بتوانند محتوایی جذاب تولیدکنند.

به روز بودن سایت

یک سایت خوب باید ازمطالب بروز استفاده کند تابتواند ارتباط خوبی با کاربران برقرارکند.

پیشتیبانی قوی

بدون یک پیشتیبانی قوی ادامه حیات یک سایت امکان پذیر نیست.پیشتیبانی باید در رفع مشکلات احتمالی سایت کوشا باشد.

طراحی سایت با وردپرس

طراحی سایت